Shkolla Industriale “Pavarësia”

Historiku i Shkollës

Shkolla e mesme Industriale Pavarësia (SHIP)  është hapur në vitin 1970-1971 dhe është një shkollë me Status Nivel Kombëtar. Deri në vitin 1990 në shkollë kanë funksionuar degët:mekanike,elektrike,ndertim hidrosanitar ,mekanik automobili, mekanike bujqesore etj. Në vitin 1982-1984 u projektua dhe u ndërtua Baza e re Prodhuese në bashkëpunim edhe me mësuesit dhe nxënësit e kësaj shkolle. Shkolla ka një bazë të fuqishme të pajisur me pajisje dhe makineri të reja të prodhimeve të viteve të fundit. Aty realizohen praktikat në masën 60%-70%.  Në vitin 2009 u hap dega “Teknologji Informacioni dhe Komunikimi”.
Sot në shkollën tonë nxënësit ndjekin këto drejtime: mekanik, elektroteknik, shërbime mjetesh transporti,teknologji informacioni dhe komunikimi, instalues i sistemeve termohidraulike.

Duke filluar nga viti 2007 kurikulat mësimore janë hartuar sipas standarteve europiane.
Nxënësit në këtë shkollë vijnë nga rrethe të ndryshme sidomos nga zonat e jugut të Shqipërisë, nga njësi të ndryshme administrative të rrethit Vlorë, si dhe nga rrethet: Delvinë, Tepelenë, Sarandë, Mallakastër etj.
Shkolla ka 47 vjet që funksionon dhe nga kjo kanë dalë qindra specialistë të mesëm dhe të lartë, që punojnë dhe kontribojnë brenda dhe jashtë vendit. Një pjesë e tyre shquhen për realizimet konkrete profesionale. Shkolla  “Pavarësia” ka në përbërje të saj një staf mësimor të përkushtuar e kualifikuar.
Nxënësit e shkollës janë fitues të olimpiadave dhe panaireve të ndryshme.