Qeveria e nxënësve

Qeveria e nxënësve është një strukturë organizative e pavarur e nxënësve në shkollë. Ajo përfaqëson mendimin e masës së nxënësve për çështjet e shkollës, mësimit dhe edukimit të tyre.

Senati i shkollës Industiale “Pavarësia” për 2018-2019

President :Ronaldo Feka

Klasa:
Drejtimi:

Psikologe : Kladiola Filaj

Klasa:XIII
Drejtimi:Ekonomi-biznes

Sekretare:Jorisa Andoni

Klasa:XI A
Drejtimi:TIK

Kordinatore:Eriola Alikaj

Klasa:
Drejtimi:

Sekretare:Kiara Xhallari

Klasa:
Drejtimi:

artan canaj

Klasa: X
Drejtimi: Elektro-Auto

Valentino Hoxhaj

Klasa: X-B
Drejtimi:Mekanike

Meto Metaj

Klasa: X
Drejtimi:Hidro

Ermi Mecaj

Klasa: X-B
Drejtimi:  Elektro-Auto

Dhimitri Dollo

Klasa: X-B
Drejtimi:TIK

Zybo Jaupaj

Klasa:  X-C
Drejtimi: TIK

Danjel Xhelili

Klasa: X-A
Drejtimi:  Elektro-Auto

Joni Kadenaj

Klasa: X-A
Drejtimi:TIK

Sixhej Nushaj

Klasa: XI-A
Drejtimi:Elektro-Auto

Emiljan Ibrushi

Klasa: XI-A
Drejtimi: Mekanike

Francesko Mamaj

Klasa: XI
Drejtimi: Eletronike

Isuf Zejno

Klasa: XI-A
Drejtimi: TIK

Yzeir Aliraj

Klasa: XI
Drejtimi: Hidro

Florian Osman

Klasa: XI-B
Drejtimi: TIK

Julios Shoraj

Klasa: XII-A
Drejtimi: AUTO

Florian Resulaj

Klasa: XII-B
Drejtimi: AUTO

Besmir Zejno

Klasa: XIII
Drejtimi: TIK

Luka Kapurani

Klasa: XIII
Drejtimi: Mekanike