Niko Kosta

Historia e Niko Kosta, përzgjedhur nga Swisscontact botëror dhe botuar në faqen e 60 vjetorit të organizatës . Një nxënës model për tu marrë shembull!

Lexo më shumë