Lajme

Video call me Sindi Shkodrani, vlonjaten e cila falë rezultateve në fushën e IT ka punuar për Google dhe tashme punon për kompaninë ‘Tom Tom’ në Hollandë për programimin e makinave pa pilot . Nxënësit u njohën live me mundesitë që ofron fusha e IT dhe zhvillimet e fundit të teknologjisë. Gjithashtu komunikuan për rreth [...]

‘Panairi I njohurive 2018’, shkëmbim I sukesshëm mbi ‘mënyrat e reja’

Një nga shtyllat kryesore mbi të projektit ‘Aftësi për Punë’ S4J lidhet me ‘Mënyrat e Reja të të nxënit gjithëpërfshirës’. Ky term përfshin tërësinë e metodave dhe teknikave të mësimdhënies të cilat synojnë ta bëjnë mësimin më praktik, më të kuptueshëm dhe zbavitës për të gjithë, si dhe shftytëzojnë avantazhet e përdorimit të teknologjisë për të mësuar [...]