Florian Osmenllari , është në klasë të XI, dega TIK . Tashmë ka krijuar 5 website për kompani të ndryshme . Tani është duke krijuar MATERIALE MESIMORE DIGJITALE për shkollën, të cilët do të jenë pjesë e biblotelës elektronike të SHIP.