Kur këndojnë SHIP-sat……….. të tjerët dëgjojë dhe shijonë këngët. Në aktivitetin kushtuar Ismail Qemalit