MIRË SE VINI

Shkolla e mesme profesionale publike Industriale ‘Pavarësia’ ndodhet në qytetin e Vlorës e cila ofron nje shumëllojshmëri drejtimesh për një të ardhme të sigurtë.

Mekanikë

Elektroteknikë

Shërbime mjetesh transporti

Instalim i sistemeve termohidraulike

Teknologji informacioni dhe komunikimi